Prežívajme spoločne RADOSŤ z LÁSKY

Svedectvá rodín
zo Svetového stretnutia rodín 2018 v Dubline

Rodina, technológie a spoločný čas 

Rodina z Indie svedčí o tom, ako spoločne prekonali problém s nedostatkom času a ako sa učia dobre využívať moderné komunikačné technológie...

Prekonanie ťažkej závislosti na drogách

Manželia z Írska svedčia o tom, ako vďaka manželstvu prekonali ťažkú závislosť na drogách a učia sa rozumieť tomu, čo znamená skutočne milovať....

Cesta k odpusteniu cez krajné utrpenie

Svedectvo rodiny z Iraku, ktorá napriek extrémnemu utrpeniu a nezmyselnosti vojny, smrti a vyhnanstva v cudzej krajine nezanevrela na lásku a odpustenie. Naopak...

Radosť z medzigeneračného spolužitia

Svedectvo rodiny z Kanady, ktorá prežíva výnimočnú radosť zo vzťahu detí s starých rodičov...

Návrat márnostratného syna

Svedectvo rodiny z Afriky, ktorá prežíva  radosť z návratu syna,
ktorý po skrachovaní firmy, čo mu otec zveril, ušiel z domu bez rozlúčenia...


Časť príhovoru pápeža Františka k rodinám
na Svetovom stretnutí rodín v Dubline 2018

O Svetovom stretnutí rodín


Aktuality

Cestovná kancelária Miklastour bude organizovať na Stretnutie letecký zájazd. Záujemcom ponúka program v dňoch 21. - 24. augusta formou fakultatívnych výletov po Írsku, potom účasť na sobotňajšom a nedeľňajšom programe Svetového stretnutia.

Svetové stretnutia rodín sa uskutočňujú už 23 rokov. Je to vždy veľká udalosť, ktorá sa pripravuje vyše dvoch rokov a každý z pápežov (Ján Pavol II, Benedikt XVI. aj František) vždy pozývali celú cirkev, aby tieto stretnutia využili aj na miestnej úrovni ako cestu k ohlasovaniu Božieho posolstva o rodine a k posilneniu samotných rodín, ktoré sú pod...